Vriend van KC

Voor de financiering van de top spelers hebben we de “club van 100” opgericht. De KC vrienden bestaat uit vele kleinere sponsors, zowel privépersonen als bedrijven, die de club een warm hart toedragen. Door deze spreiding kan de continuïteit beter worden gegarandeerd dan bij sponsoring door één (groot) bedrijf.  Indien u zich kunt vinden in de ambities van onze club, en ons wilt steunen met een financiële bijdrage van tenminste 50 EUR, neemt u dan svp contact op. Wij gaan graag met u in gesprek wat uw bijdrage voor u en ons kan betekenen!

Richard Duijn (richard.rm.duijn (at) gmail.com, tel. 06 50834944)

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close