KC Open 2022-2023

Dit najaar organiseert schaakvereniging Kennemer Combinatie het KC Open Schaaktoernooi. Dit toernooi met klassiek speeltempo wordt gespeeld op 7 vrijdagavonden tussen 16 september en 28 oktober. Deelname is open voor iedereen! Het toernooi telt mee voor de KNSB-rating!

Locatie: ‘T Trionk, Van Oosten de Bruijnstraat 60, Haarlem
Opzet: Zeven rondes Zwitsers
Datum: 7 vrijdagen tussen 16 september en 28 oktober
Tijd: Rondes starten om 20:15
Speeltempo: 100 minuten + 10 seconden per zet vanaf zet 1
Kosten: 10 euro inschrijfgeld voor niet-leden
Byes: Het is mogelijk om maximaal 2 byes op te nemen
Inschrijven: zie agenda op onze site kennemercombinatie.nl

Speelschema

Ronde 1: 16 september
Ronde 2: 23 september
Ronde 3: 30 september
Ronde 4: 7 oktober
Ronde 5: 14 oktober
Ronde 6; 21 oktober
Ronde 7: 28 oktober

Reglement KC Open 2022

 1. De bedenktijd per speler bedraagt 100 minuten voor de hele partij met een toevoeging van 10 seconden per zet vanaf de eerste zet. Noteren is verplicht. Echter, als een speler op enig moment minder dan vijf minuten over heeft op zijn of haar klok, dan hoeven ze vanaf daar niet meer te noteren (ook niet als de klok later weer meer dan 5 minuten aangeeft).

NB: Alleen de speler met minder dan 5 minuten op de klok hoeft niet meer te noteren; tegenstanders MOETEN blijven noteren tot ook zij minder dan 5 minuten te gaan hebben.

 1. De laatste uitgave van het FIDE-reglement (1 januari 2018) is van toepassing, tenzij anders bepaald in dit reglement.
 2. Alle ronden beginnen om 20.15 uur.

Een speler moet binnen een uur na het aanvangstijdstip (van 20:15) aan het bord verschijnen, tenzij de arbiter termen aanwezig acht om hiervan af te wijken ten gunste van de te laat zijnde speler. De partij wordt verloren verklaard voor de speler die niet tijdig aan het bord verschijnt.

 1. Het verdient uitdrukkelijk aanbeveling om geen apparaten met een mogelijkheid tot communiceren (telefoons, tablets, laptops etc.) naar de speelruimte mee te brengen.

Meegebrachte apparaten dienen in ieder geval uitgeschakeld te zijn. Als geconstateerd wordt dat een speler een dergelijk apparaat tijdens zijn partij toch ingeschakeld heeft staan dan krijgt hij een tijdstraf van 5 minuten en dient hij het apparaat in bewaring te geven bij de arbiter. De tijdstraf is 10 minuten als het apparaat een voor andere spelers hoorbaar signaal afgeeft.

Weigert de speler het apparaat in bewaring te geven dan wordt de partij voor de speler verloren verklaard. Dit geldt ook als die speler via een apparaat communiceert of dat gedaan blijkt te hebben, of als blijkt dat hij een tweede apparaat ingeschakeld heeft staan. Het resultaat van de tegenstander wordt door de arbiter vastgesteld.

Het verdient aanbeveling dat de arbiter bij aanvang van de wedstrijd hier op wijst, maar aan het achterwege blijven daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.

In bijzondere gevallen (familieomstandigheden, storingsdiensten) kan voor spelers een regeling getroffen worden.

 1. Roken is toegestaan in het open middengebied van het complex ‘t Trionk.
 2. In de speelzaal mag niet worden gevluggerd of geanalyseerd.
 3. Als u ingeschreven staat als deelnemer, moet u zich de eerste ronde, vrijdagavond 16 september, persoonlijk aanmelden in de speelzaal tussen 19:45 en 20:00 uur. Als u zich niet aangemeld heeft, kunt u van de deelnemerslijst verwijderd worden. Hebt u een bye voor de eerste ronde aangevraagd, dan bent u hier natuurlijk van uitgezonderd.

Het is mogelijk een bye (voor een half punt) op te nemen voor in totaal twee rondes. Geef dit wel op tijd door, persoonlijk of via e-mail, in ieder geval voor zondagavond voorafgaand aan de nieuwe ronde.

 1. Wie zonder bericht van verhindering tijdens een ronde afwezig is, krijgt automatisch een nul, en kan van verdere deelname aan het toernooi worden uitgesloten. Wie zich uit het toernooi wenst terug te trekken, dient dit direct aan de arbiter te melden.
 2. De indeling vindt plaats volgens de regels van het Zwitsers Systeem op rating. Er wordt ingedeeld met Swissmaster.
 3. Een ingevuld wedstrijdbriefje moet na afloop van de partij worden ondertekend door beide spelers, en ingeleverd bij de wedstrijdleiding. De uitslag op het wedstrijdbriefje telt.
 4. De bepalingen van dit reglement zijn onderworpen aan de interpretatie van de arbiter.
 5. In geval van een protest doet de Commissie van Beroep een finale en bindende uitspraak.

Een protest van een speler moet aan de arbiter worden overhandigd binnen een half uur na afloop van de betreffende ronde.

De Commissie zal een uitspraak doen voor het begin van de volgende ronde.

 1. Het toernooi telt mee voor de KNSB-rating!
 2. De toernooiorganisatie kan op elk moment wegens onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de op enig moment geldende overheidsmaatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie, besluiten het toernooi geen of in een aangepaste vorm doorgang te laten vinden. Onder ‘in een aangepaste vorm’ dient ook te worden verstaan het invoeren van voorafgaande en tijdens het toernooi van door de overheid voorgeschreven maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie.
 3. In geval van (geld)prijzen, gelden voor het eindklassement achtereenvolgens:
 • Het aantal behaalde punten. Bij gelijk aantal punten worden eventuele geldprijzen gedeeld.
 • Onderling resultaat. Dit kan enkel als alle spelers die gelijk eindigen ook tegen elkaar gespeeld hebben. De som van de punten van de onderlinge confrontaties wordt gebruikt.
 • Weerstandspunten.
 • Sonneborn-Berger score.

Veel (schaak)plezier.

Namens de organisatie,

Fer Mesman en Lennart Dek

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close