Lid worden van KC

Lid worden van KC is ongelooflijk leuk en ook buitengewoon makkelijk. Vul het aanmeldformulier in en wij zorgen er voor dat het in orde komt.

De algemene regels zijn:

  • Aan- en afmeldingen moeten schriftelijk / per email worden verstuurd naar de ledenadministrateur. Aanmelden gaat via het aanmeldformulier Volwassenen of aanmeldformulier Jeugd.
  • De contributie nota wordt uiterlijk in oktober door de penningmeester verstuurd. Bij niet betalen van de contributie vindt in december een laatste herinnering plaats door het bestuurslid externe wedstrijdleider. Indien er op 31 december nog niet betaald is worden leden uitgeschreven als lid.
  • Nieuwe leden die tijdens het seizoen komen betalen een contributie op basis van het tijdstip van aanmelding. Aanmeldingen voor 1 oktober betalen voor een volledig seizoen, aanmeldingen voor 1 februari betalen 60% en aanmeldingen voor 1 mei betalen 30%.
  • Leden dienen zich voor 1 september af te melden. Indien leden zich later afmelden zijn zij ieder geval verplicht hetzelfde bedrag te betalen dat KC kwijt is aan afdracht naar de schaakbond voor dat schaakseizoen (circa 25 euro voor jeugd en 50 euro voor volwassenen).
  • Indien leden zich afmelden nadat zij de contributie hebben betaald kunnen zij een verzoek indienen voor een gedeeltelijke terugbetaling. Het bestuur zal daarover beslissen waarbij ieder geval de kosten van afdracht naar de bond niet worden teruggestort.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close